0

დასველება

მანქანის ყიდვის შემდგომ გარდაუალი რიტუალი რომელიც ითვალისწინებს სმა-ჭამით გახევას რათა მანქანის შეძენა აღინიშნოს ანუ დასველდეს.

გურამი:ბიჭო ნუგზარ მანქანა რო იყიდე არ ასველებ მაფის დდშვც
ნუგზარი:კი ძმაო აბა როგორ