0

ლიჟბი დადოს

2 ლარით პოკერის მოთამაშე სუბიექტი

ძირითადად გამოიყენება მთლიანი ქონების ოლ ინზე გაშვების დროს, როდესაც მოგების ერთდერთი შანსია ყველაზე არარეალური კარტი ამოვიდეს.