0

აახვიე

ვინმე ადამიანისადმი მისი მოშორების სურვილის გამომხატველი სიტყვა

-გოგონი, მაგარი ლამაზი ხარ, ნომი მომე რა
-აუ ახლა ადექი და აახვიე აქედან, თუ არ გინდა რომ ჩემ ძმას ვუთხრა!