დავეცეთ - განმარტებები - ბიძერი
0

დავეცეთ

სადმე წასვლა, ვინმეს ან რაიმეს ნახვა

წამო ლევანას დავეცეთ