0

კურორტი

ადგილი სადაც "დასასვენებლად" მიდიან რამდენიმე თვით, წლით და რიგ შემთხვევებში სამუდამოდაც კი. საქართველოში მრავლად შეხვდებით კურორტზე მრავალგზის დასვენებულ შუახნის მამაკაცებს.

- ბიჭო ზაზუშა საითაა?
- კურორტზეა დასასვენებლად..