0

პაძემკა

რუსული სიტყვის - "პადზემკა"(подземка) ქართული ვარიანტი,რომელიც ნიშნავს მიწისქვეშა გადასასვლელს.

რუსთაველზე პაძემკაში იქნება