0

ლარიც დაამატე და წავედით

ტაქსისტების ფრაზა, რომელსაც ნებისმიერი თანხის შეთავაზებისას გეუბნებიან

-დიდუბეში 10 ლარად გახვალ?
-ლარიც დაამატე და წავედით