0

ბაბაბაბაბა

პატარაობაში ომობანას თამაშისას იარაღის სროლის ხმა, რომელსაც ბავშვები თვითონ გამოხატავდნენ

-ბაბაბაბაბაბა
-მოგკალი ეე, ნუღა თამაშობ