0

მასტიკა

ბიჭი, რომელიც კომპიუტერთან მასტურბირებს, ხოლო მისი სკამის ქვეშ მდებარე იატაკი გაუხეშებული და დალაქავებულია.

ნუგო ისეთი მასტიკაა, მაგისი მშობლებიც ხვდებიან და კარდონი დაუფინეს, ცოდოა იატაკიო.