0

რა ამბავია, ვალი გაქვს?!

გამოიყენება ბაზარში პროდუქტის სიძვირესთან დაკავშირებული უკმაყოფილების გამოსახატავად, რომლის თანახმადაც გამყიდველს მაღალი ფასებით უნდა ვალების გასტუმრება.

-რა ღირს პომიდორი?
-4 და 80
-რა ამბავია, ვალი გაქვს?!