0

ბოდიშით ნასვამი ვაარ

გამოიყენება იმ შემთხვევაში,როდესაც ადამიანს პასუხისმგებლობის არიდება სურს

-(ყველანაირი შესაძლო დიალოგის დასაწყისი)
-ისა.. ბოდიშით,ნასვამი ვაარ