6

ყლინკოლნ ნავიგატორი

პატარა შტო ტერმინი "ლინკოლნ ნავიგატორიდან" მომდინარეობს და ფალოსის ავტონომიურ მოქმედებას აღნიშნავს. მაგალითად გაკვეთილზე რომ ზის ძმა და უცებ აუბრიქინდება, გაიხედ გამოიხედება და თურმე მხედველიბის გარე რადიუსში მაგარი ნაშა ყოფილა. ამის გამო ყლინკოლნ ნავიგატორს ფუნქციას კიდევ ფალოსის ინტუიციას უწოდებენ. ჯერ იგი (ყლე/ფალოსი/კუტუ/ჭუჭუ/ბავარიული სარდელკა), თავისით აფიქსირებს პოტენციურ ან სასურველ სექსუალურ სუბიექტს ან ობიექტს და ადგომით მიუთითებს ამას პატრონს. ყლინკოლნ ნავიგატორს არა იდეალურ ღვთის შექმნილ ფუნქციასაც უწოდებენ რადგან ხშირად არა ხელსაწყო და სასურველ მდგომარეობაში, ადგილში ან სიტუაციაში აბრიქინებს ყლეს. ხშირად ამის გამო ყლესთან ბრძოლა გველეშაპთან ბრძოლას უფრო ემსგავსება სკოლის მერხის ქვეშ.

შემდეგი პარაგრაფი ტერმინი "ყლინკოლნ ნავიგატორის" ნაცვლად მისი პროტოვერსია "ლინკოლნ ნავიგატორის" მაგალითია და გარყვნილების ღმერთის ლიბერის ანმარტებისკონტექსტშია მოყვანიკი:
"-ვინ იყო ლიბერი?
ლიბერი იყო პლებეური ავენტინური ტრიადის ლინკოლნ ნავიგატორის არატრადიციული ფსიქიკის და მორალის ფობიური კატალიზატორის პრიზმიდან დანახული ჰიპერტონიკული კაუდალური მხარის სუბსტანციური მარაზმის სუბსტენსიური ადენობლოკატორი"