ყოჩაღი იყავ - განმარტებები - ბიძერი
0

ყოჩაღი იყავ

გამოიყენება დამშვიდობების დროს ძირითადად კახეთში

აბა ყოჩაღი იყავ