0

ცხრაპროჭა

არამდგრადი ადამიანი, რომლესაც ახასიათებს ერთი და იმავე მოვლენაზე სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა დროს.

- წამო თხლაშოს გავუაროთ, იქნებ წამოვიდეს ჩვენთან ერთად.
- ბიჭო, გუშინ ამბობდა წამოვალო, მაგრამ დღეს რომ დავურეკე უარზე იყო.
- აუუ, ეგ რა ცხრაპროჭაა!