0

შ.. შ.. შმაგიი..

გამოიყენება სატელეფონო საუბრის დროს როცა ერთი პირი ვერ აგებინებს მეორე პირს ასოს და იყენებს ისეთ სიტყვებს რომლებშიც ეს ასო პირველ ადგილზეა

ჩ... ჩ... ჩაინიკი , წ... წ... წებოცემენტი