0

სირბამბალა

გამოიყენება მანქანის ტარებისას როდესაც ვინემ წესს დაარღვევს. ნაწარმოებია სიტყვა შეუბამბალასგან

მაგ: სად გადადიხარ შე სირბამბალა