0

ბურთზე იყო

ეზოს ფეხბურთის ტერმინი. ხშირ შემთხვევაში გამოიყენება ჯარიმისგან თავის ასარიდებლად

- რამ გაგამწარა, ჯარიმაა
-ეეე ბურთზე იყო!