1

ჭიაფანდურივით აეწყო

ეს სიტყვა არის ისეთ ადამიანზე რომლის ცხოვრებაშიც ბევრი წარმატებებია.

ქალო გაიგე ნაილის ბიჭი ზაური ევროპაში რო წავიდაა? ჰო ქალო, ჭიაფანდურივით აიწყო ცხოვრება.