0

ხელი დავდოთ ბრატ

ფრაზა,რომელიც აქტუალურია სკოლებსა და სხვადასხვა თავშეყრის ადგილებში.ასეთ დროს კუნთოვანი მასა დიდი დატვირთვის ქვეშაა,ვინაიდან ხდება ძალის დემონსტრირება.ხშირ შემთხვევაში ხელის გადაწევის ინიციატორი ფიზიკურად უფრო ძლიერია,ვიდრე მისი მეტოქე

"ხელი დავდოთ ბრატ?ვნახოთ ერთი რა ბიჭი ხარ