0

კარტაზე მაქვს

ძირითადად გამოიყენება, როდესაც შენნაირ გაღლეტილ მაღაზიაში სნიკერსის ფული არგაქვს

-სნიკერსი და წყალი დაოთრიე -ბიჭო კარტაზე მაქვს