0

მომავალ წელს კარგად ვისწავლი

უიმედო ან გამოუვალ მდგომარეობაში მყოფი მოზარდი მოსწავლის ფრაზა , რომელმაც თვითონაც იცის რომ ვერ ისწავლის კარგად მაგრამ,მშობლებისგან მოსალოდნელი პოტენციური საფრთხის გამო უწევთ ამ ფრაზის გამოყენება.

-ასე გააგრძელე და სახლიდან რო გავარდები ვნახავთ მაგასაც .
-კარგი მამა გეფიცები მომავალი წლიდან კარგად ვისწავლი