0

სიდედრი

უძლეველი მითოლოგიური არსება , რომელიც დღესდღეობისაც დაუმარცხებელია

თმებით არ მათრევინო თავიიი