0

ნ1 მაგიდერა

ჩემი სპერმატოზოიდი მაგიდერის კარგიც. სიტყვა რომელსაც იყენებს ბროლაძე რათა თავი არიდოს ყველანაირი დაჯმისგან

-ეე გიგსა მე შენზე სპერმა მაგიდერივარ
-ჩემდონემდე როამოხვალთ ნახალოვკაში მნახეთ