0

დამავაჟკაცებელი

სიტყვა რომელიც გამოიყენება უკანასკნელი წოდების დამავაჟკაცებლის მიმართ.ფუუ გოგო ქუთაისის დამავჟკაცებელი და იტალიასაც გაწვდა. გაანებე თავი გოგო ეგ პარნიკში ავაჟკაცებდა ბიჭებს.

-წადი შე ქუთაისი დამავაჟკაცებელო
-გაანებე გოგო მაგ დამავაჟკაცებელს თავი. ეგ ლაპარაკის დროს უცხო ენებს იყენებს