0

ვიფსამ

სიტყვა "ვიფსამ" ხშირად გამოიყენება ლაპარაკის დროს. ეს გაუნჯობესებული ვერსიაა ვიხევის. ამ სიტყვას უფრო მეტათ გოგოები გამოიყენებენ რათა თავისი ემოციები გამოხატონ.

-წტფ,ვიფსაამ
-მიშველე გოგო ვიფსაამმმ