0

თვალზე დათესლება

თვალზე დათესლება. სიტყვა რომელსაც ხშირად იყენებს ნ1 მაგიდერი ე.გ "ზაქარა". სიტყვა შეტანილია წითელ წიგნში რადგანაც ამ სიტყვას მხოლოდ თესლები იყენებენ

-შენ ვინგტყნავს გაიწიე თორე თვალზე დაგათესლებ
-ზაქარამ თვალზე დაგათესლებო