0

გადი არაფერია

გამოიყენება მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის მძღოლის მისამართით გვედზე მჯდომისგან,რომელიც ეუბნება რომ გზა თავისუგალია და შუძლია "აბგონზე" გავიდეს

-გადი არაფერიააა