0

მიშველეთ

სიტყვა "მიშველეთ-ის" პირდაპირი განმარტება მგონი მეცნიერებსაც არ დაუდგენიათ იმდენნაირად გამოიყენება.სიტყვა მიშველეთ არის ზე-გაუნჯობესებული ვერსია ემოციის გამოხატვის,როდესაც არც ვიფსამ და არ ვიხევი არ გყოფნის რათა მართლა გაიხე იძახი მიშველეს.

-დავით აღმაშენებელს 32 ჯერ აქ წაკითხული ვეფხისტყაოსანი,მიშველეთ.