0

მეზობლის ბავშვი(ბაღანა)

სიტყვათა კომბინაცია, რომლითაც ოჯახის უფროსი წევრები მოიხსენიებენ სამეზობლოში მცხოვრებ არასრულწლოვნებს.

-ლაშა
-ხო დედა
-გახედე ერთი, მგონი მეზობლის ბავშვი იძახის.