ვერ დავლევ მანქანით ვარ - განმარტებები - ბიძერი
0

ვერ დავლევ მანქანით ვარ

ძირითადად მოვისმენთ სუფრაზე, რადგან ხშირად იყენებენ დალევის თავიდან აცილების მიზნით

არა ვერ დავლევ მანქანით ვარ და ვერ დავტოვებ