0

რაღაცა ყ*ე

სამართა’ლდამცავის ერთ-ერთი განმარტებითი ფორმა.

-გუშინ კიდე მწვდა თმაში იცი?
-კიდე ის რაღაცა ყ*ე?