0

ეთიკა

"ეთიკა" ეს არის როცა ფიქრობ "შენი დედა მოვ***ნ" და ამბობ "გამარჯობა გენაცვალე"

- ბარო დაჩიი!
- წადი შენი დედაც მოვ***ნ!