0

ათასცხრაასრაღაცა წელია და...

ზესაინტერესო ისტორია უფროსი (ძირითადად მამრი) ნათესავისგან/ოჯახის მეგობარისგან, რომელიც მართლა მოხდა მე-20 საუკუნეში, ანდა მთხრობელს არ ახსოვს რეალური თარიღი.

1978 წელია და მე და მამაშენი ჯონდი ვართ ლენინგრადში...