0

ბემბექსი

90 წლებში საქართველოში BMX ის ველოსიპედს ეწოდებოდა ბემბექსი

..