0

მაგას ბებიაჩემიც იზავს

ფრაზა,სადაც მთავარი ფიგურა ვიღაცის ბებიაა.გამოიყენება რაიმე ქმედების დასაკნინებლად და შეიცავს მცირეოდენ ტყუილის ელემენტებს,რადგანაც მოხუც ბებიას არ შესწევს რაიმეს გაკეთების ძალა

"რაუნდა მაგის გაკეთებას.მაგას ბებიაჩემიც იზავს"