0

ათას *ლეზე გადანახტომი

ეს ფრაზა ძირითადად მიმართულია სუსტი სქესის წარმომადგენლის მიმართ და აღნინშავს მის უწესობას.

-შეჩემა ანი მევასება.
-კაი გოგოა მარა ათას *ლეზეა გადანახტომი.