0

ადესტატი

სიტყვა ატესტატის არასწორი ფორმა, რომელსაც გახშირებულად გამოყენებულს ნახავთ სოციალურ ქსელში გამოცდების დასასრულისას.

ადესტატი ჩემიაააააა