0

ეს არ მოვა კაცო

გამოცდისთვის რომელიმე საკითხის არ სწავლის გამპრავებელი ფრაზა, ბოლოს რომ მაინც შეგხვდება გამოცდაზე

-ეს საკითხი (ამოცანა, ფორმულა) დაგვრჩა სასწავლი
- უფფ, ეგ არ მოვა კაცო