0

წამოვიღებ რამეს და მოგცემ

გამოიყენება ქართულ scamming ქომიუნითიში და ნიშნავს ვალის აღებას. დაბრუნების 100%იანი ვალდებულების მოხსნით.

100 ლარი მასესხე წამოვიღებ რამეს და მოგცემ