0

სახლში მეც ბევრი რამე მაქ

ყველა მასწავლებლის გამზადებული ფრაზა იმ შემთხევისთვის თუ მოსწავლეს რამე დარჩება რაც გაკვეთილისთვის სჭირდება

-მას დავალება სახლში დარჩა
-სახლში მეც ბევრი რამ მაქ!