0

შენ ხო არ ანძრევ

როდესაც გაკვირვებული ხარ და შენთვის შეუსაბამო იდეის მოსმენა გიწევს. ეს ფრაზა განეკუთვნება უარყოფის და წინააღმდეგობის კატეგორიას. ასევე ხშირ ხმარებაშია ბირჟაზე სიგარეტის მოთხოვნის დროს

შენ ხო არ ანძრევ რა ცოლი მოგყავს