0

სტრეიჯია გაიწევს

ფრაზა, რომელსაც ნებისმიერ მეორადების მაღაზიაში გაიგებთ ჯინსის შეძენისას. ძირითადად იხმარება მაშინ როცა შარვალი არ ერგება თქვენს
სხეულს

-ეს ცოტა ვიწროდ მაქ
-სტრეიჯია გაიწევს