0

გადამავლე

ეს სიტყვა წარმოდგება 90–იანებიდან და ამ დროს ერთ ერთი თხოვს მეორეს თავზე გადამავლე სადაც გადავლების დროს ისიც იბანს და გადამვლებიც

გადამავლე რა