0

მიჯირყვნა

ეს სიტყვა აღნიშნავს მოქმედებას რომელიც გულისხმობს, ცემას გულის წასვლამდე,სისასტიკეს და ე.გ წოდებულ ჩაპიზვდას.
გამოიყენება ჩხუბის დასაყებად , ამ სიტყვას იტყვით და მერე შეგიძლიათ თქვენს ოპონენტს ფიზიკური შეურაწყოფა მიაყენოთ.

-რას მიზაავ?!!
-მიგჯირყვნავ!!!

- ალო 112 გისმენთ ....

0

მიჯირყვნა

სიტყვის ზუსტი მნიშვნელობა დაუზუსტებელია, ენათმეცნიერებმა გაარკვიეს, რომ სიტყვის წარმოშობის ადგილია სოფელი საჩხერე და მათივე ვარაუდით ეს სიტყვა უნდა იყოს სინონიმი შემდეგი სიტყვებისა: აღღკვეთა, განადგურება და ა.შ.

დაუზუსტებელი