0

ბიძერშტაინი

ბიძერის იუზერი,რომელიც ზედმიწევნით კარგადაა გაწაფული ჟარგონთა ცნებებში და სიტყვების მცირე ოდენობაში 2 ათასზე მეტი ქულა აქვს.ბიძერის ბიძის სინონიმი.

..