0

მაღაზია ღია გაქ

უფროსების ფრაზა რომელსაც ხშირად მიმართავენ პატარა ბავშვებს რომელებსაც შარვლის უბე გახსნილი აქვთ

შეიკარ ბიჯო მაღაზია ღია გაქ