0

დედამთილი

გაურკვეველი ხასიათის პიროვნება, რომელიც ძირითადად მხატვრულ პერსონაჟ “ კრუელასთან” ასოცირდება

დედამთილი