0

აბა ტაქსისტი დამალაპარაკე

გამოიყენება მაშინ როცა ეჭვიგეპარება შენი მეგობრის გზაში და მითუმეტეს ტაქსსში ყოფნაში

სადახარ ბიჭო ამდენიხანი.
აი უკვე ტაქსსში ვზივარ.
აბა ტაქსისტიდამალაპარაკე