0

მადაფაქა

უცხოური სიტყვა რომელიც უკლებლივ ყველამ იცის , ბებიაშენმა მანანამაც კი

იფ იუ ქენნოთ ფლეი შათ აფ ენდ ფლეი მადაფაქანანაა