0

მაღარიჩი შენზეა

წარმატების ან რაიმე დიდი საქმის შემდეგ წარმოთქმული სიტყვები, რომლის მიხედვითაც წარმატებულმა/საქმის ჩამდენმა(მაგალითად მანქანის მყიდველმა) უნდა აღნიშნოს.

-ახალი მანქანა ვიყიდე!
-ვახ! მაღარიჩი შენზეა.